ŠKOLA

Rad sa decom i njihovo obrazovanje u oblastima modernog i džez baleta zahteva niz specifičnosti u odnosu na klasično baletsko obrazovanje. Sistem obrazovanja igrača, po uzoru na najprestižnije škole istog tipa u svetu, ustanovljen je na sledećim principima:

Pripremne grupe: u studio se mogu upisati devojčice već od 4 godine i tako priključiti radu u jednoj od dve predškolske, odnosno, PRIPREMNE GRUPE. U ovim grupama su devočice podeljene prvenstveno po uzrastu, na mlađu grupu uzrasta 4 i 5 godina i stariju predškolsku grupu uzrasta 6 i 7 godina.  Osnovni zadatak na ovom uzrastu jeste korektivna gimnastika i priprema tela za ozbiljniji rad koji sledi u starijim uzrastima. U starijoj grupi savladavaju se i osnovne baletske pozicije i pokreti.

Deca uzrasta 8-11 godina prolaze 3 godine osnovnog obrazovanja iz oblasti moderne igre i elemanata klasičnog baleta. To podrazumeva osnovni baletski stav i pozicije (pravilno držanje tela) i bazične elemente klasične baletske igre. Zato se taj nivo znanja i zove POČETNI. Odabrane devojčice uzrasta od 10-12 godina, koje nakon prve dve godine pohađanja osnovne baletske tehnike i elemenata igre, uz neophodni talenat, pokažu najbolje rezultate u školi, formiraju posebnu grupu (Dance Kids). Tako odabrana grupa pohađa napredniji i složeniji program i, osim obaveznih školskih koncerata, učestvuje i u TV emisijama, festivalima i ostalim programima za decu.

U uzrastu od 12-15 godina, kada su savladali osnove plesne leksike i tehnike, učenici prelaze na SREDNJI-Intermediate školski (obrazovni) nivo, na kojem se zahteva mnogo ozbiljniji rad i savladavaju složeniji elementi savremene baletske tehnike. Iako se zvanično zove "srednji", ovaj školski nivo znači zapravo vrlo ozbiljan i naporan rad na savladavanju složenih elemenata plesne tehnike, razvijanja baletske leksike i definisanja specifičnog igračkog stila.

Sledi uzrast od 15-18godina kojem odgovara napredni-advanced nivo znanja. Podrazumevajući da su, u sada već šestogodišnjem procesu obrazovanja savladali plesnu tehniku modernog baleta na visokom  nivou  (najviše se primenjuju metode R.Labana i M.Graham), učenici ovog nivoa znanja počinju da vežbaju džez, kao vrlo specifičnu plesnu tehniku.To podrazumeva vrlo ozbiljan trogodišnji rad koji treba da kompletira igrača u ovim dvema oblastima.  Intenzivni treninzi nisu usmereni isključivo ka formiranju vrhunskih plesača, već se u ovom periodu stiče i važno muzičko obrazovanje jer se određene igračke forme vezuju za različite muzičke stilove i pravce - od popularne do primenjene, instrumentalne, pa čak i ozbiljne muzike.  Ova grupa se zove još i Dance Junior.

Igrači stariji od 18 godina, sa već 9 godina baletskog obrazovanja, spadaju u kategoriju PROFESIONALACA i čine Dance Plus grupu.